Colour picture of a snow tire in winter

"NORDISKE" VS "EUROPEISKE" PIGGFRIE VINTERDEKK

Forskjellen mellom nordiske piggfrie vinterdekk og europeiske vinterdekk ligger hovedsakelig i deres konstruksjon og egenskaper tilpasset forskjellige klimatiske forhold. Her er noen nøkkelområder der de skiller seg:

 • Grepsytelse på snø og is: Nordiske piggfrie vinterdekk er spesielt utviklet for å takle ekstreme vinterforhold, som dyp snø og isete veier. De har et spesialisert og grovt mønsterdesign og en mykere gummiblanding som gir bedre trekkraft og grep på snø og is. Europeiske vinterdekk er også konstruert for vinterkjøring, men deres mønster og gummiblanding kan variere. Europeiske vinterdekk er vanligvis utformet for å gi bedre kjøreegenskaper på tørre og våte veier.

Det er viktig å merke seg at dekkets kvalitet, produsentens omdømme og individuelle dekkegenskaper også spiller en viktig rolle uavhengig av regionen de brukes i. Når du velger vinterdekk, er det viktig å vurdere de spesifikke kjøreforholdene du vil møte og velge et dekk som passer best til dine behov. Vi anbefaler sterkt å kjøre med “nordiske” vinterdekk her i Norden.

Winter tire in the snow.

HVA ER MINSTE TILLATTE MØNSTERDYBDE PÅ VINTERDEKK?

Når vinteren nærmer seg, anbefales det å skifte til vinterdekk for å sikre trygg kjøring. Før skiftet er det essensielt å inspisere mønsterdybden, da utslitte dekk med utilstrekkelig dybde kan resultere i redusert veigrep, lengre bremselengde og potensielle trafikksikkerhetsrisikoer. Dette utgjør ikke bare en fare, men er også i strid med norske forskrifter. Ifølge disse forskriftene skal minste tillatte mønsterdybde på vinterdekk være 3 mm i perioden fra 1. november til første søndag etter 2. påskedag (eller fra 16. oktober til 30. april for nordlige fylker). Disse reglene håndheves av Statens Vegvesen gjennom politikontroller.

Replacing lug nuts by hand while changing tires on a vehicle.

HVORFOR ETTERSTRAMME HJULBOLTER?

Etterstramming av hjulboltene etter et hjulbytte er avgjørende for sikkerheten av flere grunner:

 • Sikre korrekt montering: etter en periode med kjøring kan vibrasjoner og bevegelser føre til at hjulboltene løsner. Etterstramming garanterer riktig montering og sikrer at hjulet sitter på plass.
 • Minimer risikoen for å miste et hjul: løse hjul utgjør en betydelig fare, da de kan løsne helt fra kjøretøyet under kjøring, potensielt resulterende i en ulykke.
 • Jevn belastningsfordeling: riktig stramming av hjulboltene bidrar til jevn fordeling av belastning over hjulet. Dette reduserer risikoen for skjev belastning og ujevn slitasje på dekket.
 • Oppretthold kjøretøyets ytelse: korrekt montering og etterstramming av hjulboltene sikrer at kjøretøyets veigrep og stabilitet opprettholdes, og dette er avgjørende for en trygg kjøreopplevelse.

Når du bør etterstramme hjulboltene, varierer avhengig av biltype og produsentens anbefalinger, men som en generell retningslinje bør dette gjøres etter å ha kjørt omtrent 50 til 100 kilometer etter et hjulbytte.

Winter tires for autumn and winter. Winter tyres for wet slippery foliage

VI ANBEFALER IKKE HELÅRSDEKK I NORDEN!

En nylig studie fra svenske VTI og forsikringsselskapet Folksam advarer sterkt mot bruk av helårsdekk på is- og snødekte veier. Resultatene viser at helårsdekk har opptil 50 % lengre bremselengde på is sammenlignet med vinterdekk, med et gjennomsnitt på over 30 %. Forskningsleder Mattias Hjort konkluderer med at isgrepet ikke er tilstrekkelig sikkert for nordiske vinterveier. Studien avslører også en økt risiko, da helårsdekkene har mellom 5 og 30 % lengre bremselengde på tørr og våt asfalt sammenlignet med sommerdekk.

A photograph comparing a dangerously worn tire beside a newer tire with acceptable tread.

HVORDAN MAKSIMERE LEVETIDEN PÅ DEKKENE?

Her er noen tips for å sikre at du får mest mulig ut av investeringen din. Sjekk mønsterdybden på dekkene dine regelmessig og inspiser dem for tegn til slitasje eller skade.

 • Riktig lufttrykk: Hold dekkene på anbefalt lufttrykk for jevn slitasje, optimal ytelse og sikkerhet.
 • Regelmessig rotasjon: Roter dekkene dine i henhold til anbefalte intervaller for å fremme jevn slitasje og forlenge levetiden.
 • Hjuljustering: Regelmessige hjuljusteringer bevarer dekkenes levetid og forbedrer kjøreegenskapene.

Husk at kravene til mønsterdybden på sommerdekk er 1,6 mm og 3 mm på vinterdekk. Trenger du nye dekk? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg til å finne riktige dekk.

Close up of DOT number on tire which specify to week and year of product for determine

NÅR ER DEKKENE PRODUSERT? HAR DET NOE Å SI?

Sikkerheten på veiene avhenger i stor grad av dekkets tilstand, og derfor er regelmessig kontroll av dekkets slitasje og alder avgjørende. I Norge eksisterer ingen juridisk bestemt grense for dekkenes alder, men det anbefales å skifte ut dekk som er eldre enn 6 år. Gummimaterialet brytes ned over tid, potensielt svekkende ytelsen og sikkerheten.

Ved inspeksjon er det avgjørende å se etter tegn på aldring, som sprekker og skader, samtidig som du forsikrer deg om at mønsterdybden oppfyller lovens krav (minst 1,6 mm for sommerdekk, 3 mm for vinterdekk).

For å fastslå dekkets alder, bør du lese DOT-koden trykket på dekkets side. DOT står for Department of Transportation, og de fire siste tallene i koden indikerer produksjonsuken og året. For eksempel, hvis koden avsluttes med “0816”, betyr det at dekket ble produsert i uke 08 i 2016. Vær oppmerksom på at DOT-koden oftest finnes på dekkets utside, men kan noen ganger være på innsiden, krever muligens heving av bilen eller fjerning av dekket for full visning.

Rubber crumb from an old torn car tire in a man's hand. Selective focus on crumb rubber.

 KJØRER DU MED GAMLE ELLER SLITTE DEKK?

 • Sikkerhetsrisiko: Slitte dekk har dårlig veigrep og bremseevne, spesielt på våte eller glatte veier. De utgjør også en større risiko for vannplaning.
 • Redusert drivstoffeffektivitet: Slitte dekk kan øke rullemotstanden og føre til økte drivstoffkostnader og unødvendig høye utslipp av klimagasser.
 • Sprekker i dekkene: Dekk kan tørke ut over tid på grunn av eksponering for sol og varme. Dette kan øke risikoen for sprekker og redusert grep. Det er viktig å inspisere og bytte ut uttørkede dekk for å opprettholde ytelse og sikkerhet.
Low angle side view of car rushes along the highway at sunset

 MONTERE DE BESTE DEKKENE FORAN ELLER BAK PÅ BILEN?

For å sikre optimal sikkerhet og kjøreegenskaper, anbefales det å montere de beste dekkene på baksiden av bilen ved sesongskifte. Det bidrar økt stabilitet og reduserer risikoen for skrens i kritiske situasjoner. Selv om kvalitetsdekk på forakselen forbedrer styring og bremsing, er det bakdekkene som har størst innvirkning på bilens generelle kjøreegenskaper.

De viktigste sikkerhetsgrunnene for å plassere de beste dekkene bak inkluderer:

 • Stabilitet ved skrens: Bakdekkene mister typisk veigrepet før frontdekkene under tap av grep. Med bedre bakdekk reduseres risikoen for overstyring, noe som øker bilens stabilitet.
 • Vannplaning: Gode bakdekk bidrar til å minimere risikoen for vannplaning, som kan oppstå når bilen kjører gjennom dypere vann og mister veikontakten.
 • Kontroll ved unnamanøvrer: Ved plutselige unnamanøvrer er godt grep på bakdekkene avgjørende for å opprettholde kontrollen over kjøretøyet.
 • Jevn slitasje: Plasseringen av de beste dekkene bak bidrar til en balansert slitasje mellom front- og bakdekkene, noe som kan forlenge dekkenes levetid. Dette sikrer jevne ytelsesnivåer over tid.
Portrait of a young woman in a car looking at a map for directions.

 3 GODE TIPS FØR DU STARTER BILFERIEN

 • Sjekk mønsterdybden: For å sikre godt veigrep og unngå farlige situasjoner på veiene må du forsikre deg om at dekkene har riktig mønsterdybde (minst 1,6 mm). Nedslitte dekk fører til dårlig veigrep, lang bremselengde på vått føre og dårligere svingegenskaper. På Biltema og Jula finner du mønsterdybde måler.
 • Kjør med riktig lufttrykk: Å kjøre med for lavt lufttrykk svekker dekkenes egenskaper, øker slitasjen på gummien og gir økt risiko for vannplaning. Lavt lufttrykk øker også rullemotstanden, som gjør at bilen bruker mer strøm/drivstoff. I håndboken finner du anbefalte lufttrykk for både fram- og bakdekk.
 • Kjør gjerne med støyreduserende dekk: Støyreduserende dekk kan halvere lyden fra dekkene innvendig i bilen og øke kjørekomforten betraktelig for både deg og passasjerene dine.
Man's hand checking tyre pressure.

FYLLING MED OKSYGEN VS NITROGEN

Oksygen (Standard atmosfærisk luft): Består av omtrent 78% nitrogen, 21% oksygen og 1% andre sporstoffer; Bredt tilgjengelig og vanligvis gratis eller kostnadseffektiv; Dekk kan oppleve raskere trykktap på grunn av oksygenets permeabilitet. Fuktinnhold kan også bidra til intern slitasje.

Nitrogen (Spesialisert valg): Varierer mellom 95% til 99% i renhet; Gir vedvarende dekktrykk, takket være de større nitrogenmolekylene, og redusert fuktighet sikrer forlenget dekklevetid; Tilgjengeligheten er mer begrenset, og det kan være en tilknyttet kostnad.

Anbefaling: For den generelle bilisten: Vanlig atmosfærisk luft er tilstrekkelig, men periodiske dekktrykkvurderinger er avgjørende. For den kresne entusiasten: Nitrogen gir betydelige fordeler i trykkonsistens og dekkets levetid. For optimale resultater, oppretthold høy nitrogen renhet.

Nettbutikk
0
Kontakt oss
Skroll til toppen